De angst voor afkeuring haalt het van nood aan hulp

kink friendly aware hulp gezondheidszorg voor kinkster bdsm fetish

1 op 3 Nederlandse bdsm'er

In 2015 publiceerde de Nederlandse overheid het resultaat van hun “Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht”onderzoek. Daaruit blijkt dat 1 op 3 Nederlandse BDSM’er niet met hun zorgverlener durft te praten over hun kinks, bdsm activiteiten en/of fetishes. Dit omdat ze schrik hebben dat hun behandelingen worden beïnvloed als ze een coming-out doen (biased therapie). Zelfs als hun hulpvraag volledig los staat van bdsm.

38% van degene die wel uitkomen is niet tevreden over de hulpverlening, vooral vanwege de negatieve houding van de hulpverlener t.o.v. BDSM en in mindere mate een gebrek aan kennis over BDSM.

Wat houden de kinksters tegen?

In 2006 vroegen Amerikaanse onderzoekers aan 175 bdsm’ers die ooit therapie hebben gevolgd, welke vooroordelen ze zijn tegen gekomen in hun behandeling. Uit die bevraging kwamen 118 voorvallen naar boven waar bevooroordeelde of ontoereikende zorg werd verleend op basis van hun voorkeur voor bdsm.

De onderzoekers konden deze voorvallen in 6 categorieën classificeren:

 • BDSM is ongezond

  De zorgverlener wilt hen fixen van hun voorkeur voor bdsm. Hun "afwijkende" voorkeuren zijn de grondslag van hun problemen.

 • vragen om te stoppen met bdsm

  Sommige cliënten kunnen enkel hun zorg / therapie hervatten als ze stopten met hun bdsm-activiteiten. Of in extreme gevallen wordt de therapie door de zorgverlener stop gezet na de coming-out van de cliënt.

 • BDSM verwarren met misbruik

  Niet weten dat bdsm en kink activiteiten gebeuren in wederzijds toestemming. De stereotype beeld (de sm-rechter) of de overgeromantiseerd beeld (50 shades) over bdsm en kink hanteren.

 • hulpverlener bijscholen over wat bdsm is

  Volgt uit vorig punt: de cliënt moet de zorgverlener kink educatie geven. Uitleggen wat de termen betekenen, wat de basisprincipes van kink & bdsm zijn, dat het geen misbruik is, wat ze doen en waarom ze doen,... Een deelnemer zegt: "Het is onfair dat de therapeuten verwachten dat wij hun moet bijscholen over variaties in seksuele verlangens."

 • veronderstellen dat bdsm voorkeur komt van misbruik en/of gewelddadig verleden

  Er vanuit gaan dat interest in bdsm en kink voortkomen uit trauma's, misbruik en geweld. Dat bdsm interesses indicaties zijn van partner geweld, familiaal geweld en ongezonde relaties. Veronderstellen dat "bottoms" of "submissives" zelfdestructieve gedrag vertonen.

 • Kink Aware/friendly/positive zorgverleners met gebrekkig kennis over bdsm

  Cliënten geven aan dat ze teleurgesteld zijn in de kennis van kink aware zorgverlener. Vaak is de kennis beperkt tot theoretisch studiemateriaal en de focus ligt op "ziektebeeld" uitleggen. Over de nuances en complexiteit van "bdsm in realiteit" is er vaak geen kennis. Anderzijds ervaren sommige deelnemers dat hun kink friendly hulpverlener te "Friendly" worden en grenzen van therapeutisch relatie niet respecteren door te veel intieme vragen te stellen.

kink friendly aware hulp gezondheidszorg voor kinkster bdsm fetish

De angst voor de afkeuring

De kink communities is een close netwerk en dit soort ervaringen worden vaak gedeeld. Zelfs zonder wetenschappelijk onderzoeken weten de communities wat de uitdagingen zijn.

Dit soort verhalen vormen drempels om hulp en ondersteuning te zoeken. Zelfs als het om een niet-bdsm gerelateerd hulpvraag gaat. Bepaalde thema’s zoals relaties, hoogsensitiviteit, trauma, religie, stress, identiteit …. kunnen er namelijk met bdsm voorkeuren en kink interesses mee verweven zijn. Waardoor BDSM en kinks vroeg of laat toch ter sprake zal komen.

“De angst voor de afkeuring van de ander haalt het dan van de nood aan hulp.” – J. Seeuws, 2013

Mijn hoogbegaafdheid zie ik in mijn creativiteit, mijn vermogen om verbanden te leggen, mijn empathie,… Die kenmerken kan ik ten volle benutten en uiten in mijn kink activiteiten. Voor mij zijn mijn kinks een gezonde manier om mijn hoogbegaafdheid eens volledig te los te laten. En het komt ook aanbod met mijn hulpverleners.

En nu in 2024?

De studies  in deze blog dateren van 2006, 2013 en 2015. Dus ze zijn niet recent meer. Net als veel onderzoeken rond seks, is ook het aantal deelnemers relatief beperkt (100-200tal). Ik nodig je uit om voorgaande met een kritisch blik te bekijken.

In de laatste jaren is er heel wat verandert qua publieke houding tov bdsm en fetishes. Er is meer nieuwsgierigheid, meer begrip voor kinky interesses.

Tot in 2013 werd bdsm & fetishes nog in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM, internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen) geclassificeerd als een psychiatrisch stoornis. De DSM-5 maakte er een einde aan, wat een heel positieve ontwikkeling is.  Helaas is de invloed van die stigmatiserende classificatie, 11 jaar na datum nog voelbaar in GGZ taalgebruik.

Ik lees nog steeds op websites van (kink aware) hulpverleners termen zoals “parafiele stoornissen” en “afwijkende verlangens” om bdsm, kinks en fetishes te beschrijven. Exhibitionisme wordt nog in dezelfde zin als pedofilie genoemd. Het zijn vaktermen die in professionele context ingeburgerd zijn. Het wordgt gebruikt voor diagnoses. De meeste hulpverleners ervaren het als neutraal taalgebruik. Maar door de kink communities zijn het zeer triggerende en oordelende termen die schaamte gevoel oproepen.

Eén van mijn doelstelling op de “bdsm basics voor kink aware en positive professonals” -workshop is samen met alternatieven termen komen. Termen die ruimte bieden voor professionalisme, vakkennis en compassie, acceptatie. 

Dit is alweer een stap om de geestelijk gezondheidszorg meer toegankelijk te maken voor de kink communities.

XoXo Yingjia

bronnen:

 • Investigating Bias in Psychotherapy with BDSM Clients – Kolmes (2006)
 • Onderzoeksrapport ‘Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht.’- kruize (2015)
 • Alomtegenwoordig maar nog steeds miskend: BDSM in België -Seeuws (2013)

 • https://bdsm-zorginfo.nl/ – consensual deviance