Holistisch aanpak: de mens als een geheel

In mijn persoonlijk groeiproces heb ik ervaren dat gedachtes, emoties en gevoelens zich kunnen uiten als lichamelijke en psychische klachten. Ik geloof in een geïntegreerde “mind, body en soul”-aanpak, dat op lange termijn positiever effecten heeft op je wel-zijn en wel-voelen. Daarom verleen ik, naast de klassieke sekstherapie technieken, psycho-emotioneel lichaamswerk gebaseerd yogische technieken en somato-psychopedagogie. 

Bij Glow & Grow is ervaren en plezier maken even belangrijk als nieuwe kennis op doen. Daarom zal alle individuele begeleiding en workshops bestaan uit 50% educatie en 50% beleving: embodied learning methodiek. Want wat je leert via je eigen lichaam en via je eigen ervaringen vergeet je niet.

Yoga & Meditatie

De yogische technieken komen uit de Kundalini yoga & meditatie traditie. De beoefening van Kundalini Yoga balanceert je hormoonstelsel, versterkt je zenuwstelsel, vergroot je longcapaciteit, zuiver je bloed en kalmeert je “monkey mind”.
Dat zijn zeer belangrijke aspecten voor je seksuele en relationele leven. 

Door een combinatie van dynamische oefeningen, specifieke ademhalingstechnieken (Pranayam), houdingen (Asana), meditatie (Dhyana), (oog)focus (Dhristi) en concentratie (Dharana), (her)ontdek je je lichaam, maakt je verbinding met jezelf. Eerst terug verbinden met jezelf en dan vastberaden stappen zetten naar je uiteindelijke doelstelling.

Kundalini yoga is de yoga voor householder, d.w.z. dat je oplossingen en tools krijgt om de dagdagelijkse challenges van het leven de hoofd te bieden. Dat houdt ook in challenges op seksuele en relationele gebieden. Kundalini yoga bevat een rijke traditie aan teachings en wijsheden rond seks en seksualiteit. Het bevat o.a. teachings voor vrouwen rond erogene zones (maanpunten), specifieke houdingen om mannelijke potentie te verhogen, spirituele en energetische aspect rond seks en venus kriya’s voor koppels om intimiteit, assertiviteit en communicatie te bevorderen

Naast de traditionele westerse visie van sekstherapie, zal ik (wanneer van toepassing) je ook laten kennis maken met yogische technieken.

Somato-psychopedagogie

Somato-psychopedagogie is een therapeutisch en educatieve methodiek ontwikkeld door Prof. Danis Bois (grondlegger van fasciatherapie). Dit methodiek heeft als doel enerzijds mensen te helpen in moeilijke periodes en anderzijds mensen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkelingsproces.

Wanneer je start met sekscounseling, zet je een belangrijke stap in je seksueel en relationeel leven. Het brengt ongetwijfeld veranderingen met zich mee. Verandering betekent vaak verlies van een bepaalde referentiepunt, daarna terug je balans vinden en integreren van nieuwe inzichten in je dagelijks leven.
De sterktepunt van somato-psychopedagogie in je behandelingsplan is dat het eenvoudige en concrete middelen aanbiedt om je psychologisch, emotioneel en fysiek te ondersteunen tijdens dit proces.

De startpunt van somato-psychopedagogie is de natuurlijke gevoeligheid en intelligentie van je lichaam. Je lichaam spreekt met je en geeft je oplossingen voor je challenges. De taal die ze gebruikt is heel subtiel: adem die stokt, hartslag vertraagt, koude handen, blozende wangen, verdriet die omslaat naar vreugde, angst naar kalmte, koude rillingen lang je rug,… In somato-psychopedagogie noemen we die subtiele signalen “interne bewegingen”. 

Vaak gaan die bewegingen ons gewoon voorbij. Als we die ervaren, weten we vaak niet wat ons lichaam nu wilt zeggen. Door somato-psychopedagogie kunnen we nu een dialoog aangaan met de intelligentie van onze lichaam. We maken gebruik van 4 tools:

Manuele begeleiding

Bewust worden van interne beweging

Sensoriële beweging

Handelen naar interne beweging

Introspectie

Beslissen op tijd te stoppen en terug te keren naar jezelf 

Gesprek

Leren verwoorden wat je beleefd en ervaart, door in woorden te brengen krijgt je beleving een dieper betekenis

Ervaren en beleven van interne bewegingen geeft je vertrouwen in je lichaam, geef je het gevoel dat “ik besta”, je wordt gevoeliger en intuïtiever, je maakt contact met je veerkracht en geeft je fysieke en psychische ontspanning.