Privacyverklaring

Glow&Grow, gevestigd aan Slachthuisstraat 88 3300 Tienen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.glowandgrow.be
Slachthuisstraat 88
3300 Tienen
+32 471 98 30 13

BE 0688 678 422

KBC BE88 7350 4820 4641

Yingjia Fu is de Functionaris Gegevensbescherming van Glow&Grow. Zij is te bereiken via yinjgjia@glowandgrow.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glow&Grow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Glow&Grow verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glow&Grow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Glow& Grow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glow&Grow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren standaard de bewaartermijnen van 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glow&Grow verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glow&Grow gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Glow&Grow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@glowandgrow.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glow&Grow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@glowandgrow.be

Code of Ethics

Als kundalini yoga teacher gelinkt aan 3HO International Kundalini Yoga Teacher Association (IKYTA) en Kundalini Research Institute (KRI), vind ik het belangrijk jullie de ethische code en professioneel standaard van een kundalini yoga teacher mee te delen. Dit document beschrijft de student-teacher relatie, opbouw van een yogales, rol in de gemeenschap en vakbekwaamheid.

Volledig tekst